Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

Przeciwdziałanie przemocy

Co to jest przemoc?

Stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390) przez pojęcie przemoc rozumie się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kogo powiadomić o przemocy?

O sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, powodujących szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, itp. możesz zawiadomić najbliższą jednostkę Policji. Informację o występowaniu zjawiska przemocy możesz również przekazać pracownikom najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gdzie w  Hrubieszowie zgłosić przemoc?

Adresy instytucji, które na terenie miasta Hrubieszowa zajmują się zjawiskiem przemocy:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3-go Maja 15, tel. 84 696 55 60;
 2. Komenda Powiatowa Policji, ul. Narutowicza 20, tel. 997,  112,  84 696 62 10;
 3. Prokuratura Rejonowa, ul. mjr. Dobrzańskiego Hubala 7, tel. 84 696 24 48;
 4. Punkt Interwencji Kryzysowej działający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  w Hrubieszowie, ul.  Ceglana 58/1, tel. 84 664 15 17.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116111

Przydatne strony internetowe:

 1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 2. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 3. Link do strony internetowej kampanii 16 Dni Bez Przemocy

Wykaz podmiotów oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego   udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

 1. Ośrodki Pomocy Społecznej
 2. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 3. Jednostki specjalistycznego poradnictwa
 4. Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą
 5. Zespoły Interdyscyplinarne

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6