Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

Kampania "16 Dni Bez Przemocy"

Utworzono dnia 26.11.2021

Logotyp Kampanii "16 Dni Bez Przemocy"


16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women's Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada - Miedzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia - Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czemu służy Kampania?
Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w kampanię 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalajacych na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Co to jest przemoc?
Stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390) przez pojęcie przemoc rozumie się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kogo powiadomić o przemocy?
O sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, powodujących szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, itp. możesz zawiadomić najbliższą jednostkę Policji. Informację o występowaniu zjawiska przemocy możesz również przekazać pracownikom najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gdzie w Hrubieszowie zgłosić przemoc?
Adresy instytucji, które na terenie miasta Hrubieszowa zajmują się zjawiskiem przemocy:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3-go Maja 15, tel. 84 696 55 60;
 2. Komenda Powiatowa Policji, ul. Narutowicza 20, tel. 997, 112, 84 696 62 10;
 3. Prokuratura Rejonowa, ul. mjr. Dobrzańskiego Hubala 7, tel. 84 696 24 48;
 4. Punkt Interwencji Kryzysowej działający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  w Hrubieszowie, ul.  Ceglana 58/1, tel. 84 664 15 17.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116111

Przydatne strony internetowe:

 1. Link do strony internetowej kampanii 16 Dni Bez Przemocy
 2. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 3. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 491

W poprzednim tygodniu: 530

W tym miesiącu: 3265

W poprzednim miesiącu: 1259

Wszystkich: 64680